Pokrytie

Služba IPTV
TeatrO TV

Viac ako 2000 domácností
Rimavská Sobota a okolie

Služba káblovej
televízie TeatrO Káblovka

Viac ako 2500 domácností
Rimavská Sobota

Služba IPTV
Regio TV

Viac ako 1000 domácností
juh okresu Rimavská Sobota

Služba
DVB-t

Viac ako 35.000 domácností
stred okresu Rimavská Sobota
od Jesenského po Rimavskú Baňu
podľa priloženej mapky

Fialová farba znázorňuje pokrytie a zároveň intenzitu signálu TV Rimava. Čím je farba tmavšia, tým je signál silnejší.